ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ

Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε τομείς Αεροπλοιας, Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων.