Υπηρεσίες

MAΡΚΕΤΙΝΓΚ & YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Προσδιορισμός Αγοράς
 • Ανάλυση Αγοράς
 • Ενημέρωση Πελάτη - Παρουσιάσεις
 • Συνεχής επαφή με τον πελάτη
 • Συνδρομή σε Παρουσιάσεις και Σεμινάρια
 • Προβλέψεις
 • Κάλυψη Τύπου
 • Βοήθεια στην προετοιμασία προσφορών και παρακολούθηση
 • Διοικητική Υποστήριξη

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 • Διαπραγματεύσεις με τον Πελάτη
 • Μετάφραση και Βοήθεια σε Νομικά Θέματα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Συνεχής παρακολούθηση προγράμματος
 • Program Review Reports
 • Επαφή με τον πελάτη
 • Παρακολούθηση πληρωμών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Εγκατάσταση και Υπηρεσίες Παραλαβής
 • Τοπογραφικές Υπηρεσίες
 • Επι τόπου εκπαίδευση προσωπικού
 • Παραγωγή τεχνικών εγγράφων και ΡΜ S Συστημάτων
 • Συντήρηση και Επισκευή κατά την διάρκεια εγγύησης. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

 • Προώθηση επισκευών
 • Ιστορικό Πελάτη
 • Mαρκετινγκ για παράταση συμβολαίου
 • Εν Συνεχεία Υποστήριξη